26 jan 2012

Masterplan openbare toiletten: doelstelling krimpt van 200 naar 20

Een jaar geleden intussen, stelde Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) een reeks vragen over wildplassen aan de bevoegde staatssecretaris Emir Kir. In zijn antwoord beloofde Kir toen een tweesporenbeleid: enerzijds overleg met de gemeenten, anderzijds een masterplan dat voorziet in openbare toiletten, opgesteld door Net Brussel.Intussen valt echter weinig verbetering te merken op de, voor iedereen welbekende, zwarte wildplaspunten in Brussel. Annemie Maes vroeg dan ook naar de stand van zaken. Staatssecretaris Kir verzekerde de commissie dat er tegen 2015 20 openbare toiletten zullen bijkomen. Dit is erg mager vergeleken met de beloofde 200. Maes: "Dit dossier gaat niet enkel over netheid, het gaat over op een aangename manier leven en werken in Brussel en zelfs over het imago van Brussel bij toeristen. Ik pleit dan ook voor een hogere versnelling in dit dossier."

Lees hier het artikel op brusselnieuws.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.