20 mrt 2012

Laarbeekbos is blij!

Brussels parlementslid Annemie Maes is blij dat Leefmilieu Brussel en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend waardoor de groene ruimte tussen het Laarbeekbos en de VUB een coherent beheer met oog voor biodiversiteit krijgt. De Jetse volkstuintjes in het Laarbeekbos bewezen een aantal jaar geleden over heel wat mobilisatiekracht te beschikken in hun strijd tegen de plannen van de VUB en de Vlaamse overheid om er een voetbalterrein aan te leggen. Groen heeft hier toen hard aan de kar getrokken. Begin 2010 ondertekenden de VUB en de gemeente Jette een samenwerkingsovereenkomst waarin de VUB de percelen voor 20 jaar ter beschikking stelt aan de gemeente Jette  zodat de tuintjes kunnen blijven bestaan. Twee jaar en heel wat gesprekken later, is er opnieuw goed nieuws. Dit keer wordt een samenwerkingsakkoord met Leefmilieu Brussel afgesloten om te komen tot een coherent beheer van de zone tussen het Laarbeekbos en de eigendom van de VUB. Ook vzw Natuurpunt en de vereniging van lokale moestuinhouders zijn betrokken bij het akkoord. Het populierenbos ruimt gedeeltelijk plaats voor een hoogstamboomgaard met bijenkorven die zal worden beheerd door Leefmilieu Brussel en Natuurpunt. Er komt een bosrandzone waar aan hakhoutbeheer wordt gedaan en een natte zone met lage struikvegetatie die in de winter gedeeltelijk onder water komt te staan. De volkstuintjes krijgen een compostzone. Annemie Maes: "Het samenwerkingsakkoord heeft niet alleen aandacht voor het sociale luik, maar ook voor de biodiversiteit, voor de natuur als natuur, zonder meer."

Aanplanting en beheer gebeurt door Leefmilieu Brussel en Natuurpunt. Ook de gemeente Jette neemt echter haar verantwoordelijkheid en zorgt voor de opruim van het sluikstort. Annemie Maes, zelf gemeenteraadslid in Jette,: "Elk jaar doen we hier in maart met vrijwilligers een opruimactie. Onvoorstelbaar wat je allemaal vindt. Nu de gemeente het sluikstort opruimt en er een coherent beheer komt, hoop ik dat de vrijwilligers volgend jaar gewoon kunnen komen ontspannen of picknicken."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.