12 feb 2015

Jeugdhuis De Branding Jette

Ecolo Groen Jette verheugd over de doorslaggevende beslissing van de gemeente Jette mbt jeugdhuis de Branding. De zoektocht voor een vaste stek voor het jeugdhuis de Branding gaat al ontzettend lang mee. Een jarenlange odyssee  waar nu eindelijk een  eind aan zal komen.Met dank aan onze Ecolo Groen schepen Bernard Van Nuffel die achter de schermen mee hard aan de kar heeft getrokken. Op initiatief van Ecolo Groen Jette is 5 jaar geleden beslist dat de gemeente Jette een stuk grond naast het station van Jette ter beschikking zou stellen voor de Jetse jeugd. Al gauw werd er toen ook door toenmalig VGC collegelid bevoegd voor jeugd Bruno De Lille 500.000 euro vrijgemaakt voor de bouw van een gloednieuw jeugdhuis.  Op voorwaarde dat de volledige Jetse jeugd ongeacht welke taal of afkomst ook welkom was in dit huis. Tot vorig jaar was het dossier echter geblokkeerd omdat een aantal belangrijke partners  niet meewerkten: de NMBS die zeer moeilijk deed over een paar vierkante meter grond, het jeugdhuis zelf die niet de expertise in huis had om met de architect duidelijke afspraken te maken over maximale budgetten (meerkost van 300.000 euro) en  de vorige Vlaams Minister bevoegd voor Brussel die geen geld op tafel wou leggen voor de Jetse jeugd.

Maar recent is alles dan toch in een stroomversnelling geraakt: de vzw "JHOB" (Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel) heeft het dossier overgenomen van het jeugdhuis, de nieuwe Vlaams Minister bevoegd voor Brussel Gatz, zelf Jettenaar heeft toegezegd om de gevraagde 300.000 euro vrij te maken vanuit Vlaanderen en de gemeente Jette heeft deze week de erfpachtovereenkomst goedgekeurd. In deze overeenkomst  wordt het perceel op het Kardinaal Mercierplein terbeschikking gesteld voor een symbolische euro  en dit voor een periode van 27 jaar. Indien men de bestemming van het gebouw verandert wordt de gemeente automatisch eigenaar. Ecolo Groen Jette is zeer tevreden met de goede afloop van een jarenlang aanslepend dossier en feliciteert de gemeente met de  keuzes die ze maakt om de jongeren een eigen plek te geven. De symbolische euro die de gemeente vraagt is een positief signaal naar alle jeugdhuiswerkers  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.