22 jan 2016

Jeugdbeleid in Brussel: little more action please

Annemie Maes, VGC raadslid voor Groen interpelleerde collegelid Pascal Smet (sp.a) tijdens de plenaire vergadering van de VGC over zijn visie op de VGC Jeugdraad. "Met goede voornemens alleen komen we er niet, maar ik ben blij dat het college de groene voorstellen voor de jeugd volgt", aldus Maes. Groen vindt het een goede zaak dat het collegelid eindelijk inziet dat een jeugdraad mee moet evolueren richting de hoofdstedelijke realiteit: "De jongeren zelf denken al lang niet meer in termen van twee gemeenschappen. Logisch, als je bedenkt dat meer dan 60% van de Brusselse jeugd niet langer Nederlands of Frans als enige thuistaal heeft. Onze participatie-organen moeten mee evolueren.We kijken dus uit naar de oprichting van een gewestelijke jeugdraad. Maar het mag niet bij mooie woorden blijven." Annemie Maes reageert tevreden over het voornemen van het collegelid om de jeugdraad proactief te betrekken bij het beleid, maar waarschuwt ervoor dat dit geen lege doos mag worden. Ze verwijst hiervoor naar het dossier van de fuifzaal waar ze eerder al aanklaagde dat de jeugd onvoldoende betrokken werd.

"De Brusselse jeugd heeft voldoende creativiteit en kennis om zelf mee het beleid te maken. Participatie moet dus meer zijn dan achteraf feedback mogen geven op de details. De jongeren moeten vanaf het begin betrokken worden," zegt Maes. "Zoals ouders hun kinderen voldoende vrijheid moeten geven, moet de politiek ook de jeugd voldoende vrij laten in het jeugdbeleid." Tenslotte vraagt Groen het collegelid Pascal Smet om snel werk te maken van een gewestelijke en dus tweetalige jeugdraad  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.