08 mei 2016

Interpellation de Annemie Maes (Groen): Fadila Laanan fait le point sur l’offre de parcs à conteneurs

Er zijn te weinig containerparken in Brussel. Sinds de zesde staatshervorming zal het gewest de gemeentelijke containerparken geleidelijk aan overnemen. Een stand van zaken is aan de orde. Annemie Maes (Groen) interpelleert staatssecretaris Laanan over de containerparken

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.