23 jan 2015

Groenen vragen financiële doorlichting Net Brussel

Annemie Maes en Ecolo-collega Arnaud Pinxteren namen het initiatief om een onafhankelijke doorlichting van Net Brussel te vragen. Deze dienst krijgt immers steeds meer geld, maar Brussel wordt er ondertussen niet netter op. Annemie maes krijgt de indruk dat Net Brussel onder de PS vooral gericht is op tewerkstelling en niet op het werkelijk proper houden van de stad, vandaar de vraag naar een grondige doorlcihting.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.