10 mrt 2017

Groenen vragen doorlichting door Rekenhof over financiën Net Brussel

Naar aanleiding van de klacht die GO4Circle - de vereniging die de private afvalsector vertegenwoordigt - indiende tegen het Agentschap Net Brussel en de claim van 1,5 miljard euro vragen Groen en Ecolo opnieuw dat de boekhouding van Net Brussel dringend wordt doorgelicht door het Rekenhof. Zo niet zullen er volgens de groene altijd vermoedens van concurrentievervalsing blijven bestaan. De groenen dienden hiervoor in november 2014 al een resolutie, maar deze werd toen verworpen door de meerderheid. Ze hopen dat de regering nu toch bereid zal zijn om op hun vraag in te gaan. "Zeker in het licht van de huidige schandalen rond intercommunales, is het uitermate belangrijk dat instellingen van openbaar nut, zoals Net Brussel open kaart spelen," aldus Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Wij zeggen niet dat Net Brussel het spel niet eerlijk speelt, maar als ze zich aan de regels houden, dan hebben ze ook niets te verbergen. Net Brussel zou zichzelf en haar reputatie een dienst bewijzen door haar boekhouding voor te leggen voor een controle door een onafhankelijke instantie zoals het Rekenhof, of het parlement." De bevoegde staatssecretaris Laanan minimaliseert de ernst van de situatie en "ziet geen enkel probleem," antwoordde ze tijdens het actuadebat in het Brussels parlement. Dat ook het parlement geen inzage krijgt in de boekhouding van Net Brussel is de groenen al langer een doorn in het oog.  "De begroting die wij in het parlement te zien krijgen voor de begrotingsbesprekingen is het papier niet waard waar het op gedrukt word," aldus Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo. "Er is volstrekt geen duidelijkheid waar het geld voor wordt aangewend. Een voorbeeld: bij de opdracht "Verbetering  van  de  ophaaldiensten van huishoudelijk afval en Brussels grofvuil" staan er bij het geraamde aantal VTE dat hiervoor nodig zou zijn slechts drie puntjes. Zo kunnen wij onze controlerende functie toch niet uitoefenen?".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.