20 sep 2016

Groenen vragen autoloze weekdag

Groenen vragen autoloze weekdag Na weer een succesvolle autoloze zondag gaan er stemmen op voor een autoloze weekdag. De Groenen steunen dit idee al jaren. Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) roepen de verschillende Belgische overheden op om volgend jaar naast de autoloze zondag ook een autoloze weekdag te lanceren in het hele land.  

Voor de groene parlementsleden is een dag zonder auto een uitstekend instrument om het bewustzijn rond de impact van de auto op de luchtkwaliteit, geluid en openbare ruimte aan te scherpen. "Burgers hebben ook op weekdagen recht op gezonde lucht," aldus Maes. "België heeft nu al de ongezondste lucht van West-Europa. We moeten verder durven gaan dan een autoloze zondag per jaar." Haar collega Pinxteren treedt haar hierin bij: "Met autoloze zondagen promoten we alternatieven voor de wagen in de vrije tijd, maar ook in de week moeten we van de individuele wagen durven afstappen."

Het autoverkeer is in België verantwoordelijk voor 25% van alle fijn stof. In Brussel zelfs voor 50%. Voor NOx zijn de cijfers nog straffer: 46% van alle NOx in Vlaanderen is afkomstig van verkeer, in Brussel 67%. Met de autoloze zondag daalt de hoeveelheid dieselroet onmiddellijk met 50%. En dat op een zondag, waarop er in Brussel sowieso al 60% minder verkeer is. Het effect tijdens een weekdag zou dus ettelijke malen groter zijn.
 
De Groenen pleiten wel voor omkaderende maatregelen om pendelaars een alternatief aan te bieden voor  individuele wagens. Zo moet volgens hen die dag het aanbod van openbaar vervoer opgevoerd worden en fietspools georganiseerd worden voor scholen en bedrijven. Daarnaast zouden speciaal transport als taxi's, hulpdiensten en andere sporadische voertuigen, net zoals op een autoloze zondag nog steeds kunnen rijden op speciale afgebakende rijvakken.
 
België is in 2016 in gebreke gesteld door de Europese Commissie voor het overschrijden van de grenswaarde voor stikstofdioxide. "Tegelijkertijd is er geen land in heel Europa dat bedrijfswagens meer subsidies geeft dan België, terwijl die dus voor de helft van alle stikstofdioxide verantwoordelijk zijn," aldus Maes. "Er is duidelijk nood aan een mentaliteitsshift weg van de individuele auto. Een autoloze weekdag kan hierbij helpen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.