05 sep 2016

Groen wil openluchtzwemmen in Brussel

Het probleem samengevat in één kort filmpje: Brussel telt een groot aantal kleine ondiepe vijvers. Leefmilieu Brussel beheert de vijvers van de gewestelijke parken. Het beheer op lange termijn wordt bepaald in een beheerplan van de vijvers dat verschillende elementen omvat zoals chemische en biologische gegevens, ecologische en recreatieve functies.  In het beheerplan krijgen de vijvers een doelstelling naargelang van hun eigenschappen toegekend. Helaas wordt er bij geen enkele vijver zwemmogelijkheid opgenomen in het beheerplan. Leefmilieu Brussel meet zelfs niet of de waterkwaliteit voldoende is om te zwemmen. De mogelijkheid wordt gewoon categoriek afgewezen. Verschillende burgerbewegingen, zoals Big Jump Brussel en

POOL IS COOL ijveren al enige tijd voor de herinvoering van openlucht zwemmen in Brussel. Ze pleiten ervoor om bestaande vijvers en waterpartijen (fonteinen ea) open te stellen vanuit hun overtuiging dat openlucht zwemmen een belangrijke rol speelt voor de levenskwaliteit van een stad en haar bewoners. Met Groen willen wij deze initatieven ondersteunen en versterken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.