02 okt 2015

Groen vraagt aan Brusselse regering om klimaatambitie om te zetten in klimaatactie

Groen vraagt aan Brusselse regering om klimaatambitie om te zetten in klimaatactie Groen wil dat de huidige politieke klimaatambitie wordt omgezet in actie. De Brusselse regering handhaaft dan wel de doelstellingen van de vorige regeringen, maar concrete acties blijven voorlopig uit. En dat moet anders. "Tegen 2020 moeten we van Europa de broeikasgasuitstoot met 20% verminderen. Dat is al  binnen 4 jaar," zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. ". Tot 2004 zagen we nog een constante stijging van de uitstoot. Momenteel zit Brussel aan een vermindering van 11%, een reductie die volledig is gerealiseerd sinds de groenen mee in de regering zitten." Al moet gezegd worden dat de ambitie er wel is. Celine Fremault, de Brusselse minister voor Leefmilieu, blijft herhalen dat het Brussels Gewest vasthoudt aan een reductie van 30% tegen 2025. Uit de prognoses van het Lucht-, Klimaat- en Energieplan blijkt echter dat de voorstellen van de minister niet voldoende zullen zijn om die doelstelling te halen. 

Groen wijst ook op de vele voordelen van een efficiënt klimaatbeleid: "90% van de directe broeikasgasuitstoot van het Brussels Gewest is afkomstig van transport en de verwarming van gebouwen. Deze twee sectoren zijn ook verantwoordelijk voor 50% van de directe fijnstofuitstoot in het gewest. Door dit aan te pakken, sla je een dubbelslag." 

 

Maes vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de Energiehuizen, in het leven geroepen door de Groenen, en een resem energiepremies worden afgeschaft. De Groenen pleiten voor een fiscale hervorming die energiebesparingen aanmoedigt en willen de Energiehuizen heropenen. Daarnaast willen ze ook dat het autoverkeer wordt aangepakt door investeringen in openbaar vervoer en fietsbeleid, en door het gebruik van de auto te ontmoedigen door financiële maatregelen.

Groen hekelt ook het dubbelzinnige standpunt van N-VA en noemt hun kritiek ongeloofwaardig. "Als het N-VA echt menens is met het klimaatbeleid en luchtkwaliteit, moeten ze ook het grootste taboe van hun voorzitter in vraag stellen," zegt Maes, waarmee ze verwijst naar Bart De Wever die eerder dit jaar verklaarde niet aan bedrijfswagens te willen raken. Het gaat voor Groen niet op om op te roepen tot een vergroening van de autofiscaliteit, maar de bedrijfswagens buiten schot te laten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.