22 jan 2018

Groen steunt Parckfarm

In de commissie leefmilieu heb ik een vurig pleidooi gehouden om Parckfarm in het mooie nieuwe park aan Thurn & Taxis verder te steunen. En met resultaat! Op mijn vraag zal de Brusselse regering Parckfarm in 2018 verder steunen. Ook blijft Groen Brussel ijveren voor een structurele verankering van Parckfarm. #groenwerkt #hetkananders. Parckfarm kan in 2018 op een subsidie van 50.000 euro rekenen. Maar tegelijkertijd geeft de bevoegde minister Céline Fremault te kennen dat de vzw op termijn op zoek moet naar andere middelen. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben er voorstander van om dergelijke initiatieven - ik denk bijvoorbeeld aan Bar Eliza in Koekelberg - meer bestaanszekerheid te geven door hun subsidies structureel vast te leggen in plaats van jaarlijks toe te kennen. Minister Fremault is echter terughoudend in een structuralisering van de zomerbars. Ik zal dan ook blijven ijveren voor een vereenvoudinging van de administratie en een stabiele structurele basis voor deze burgerinitiatieven.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.