01 feb 2010

Groen! pleit voor een sereen inhoudelijk debat met alle actoren en bevoegdheidsniveaus: tijd voor een veiligheidsconferentie

Het debat over veiligheid in Brussel was de laatste dagen emotioneel, vol zware uitspraken en zelfs communautair getint. Nu is het tijd om de stap te zetten naar concreet overleg, zoniet horen we binnen een half jaar dezelfde emoties en dezelfde zware uitspraken bij een volgend ernstig incident. Groen! parlementslid Annemie Maes heeft een actualiteitsvraag klaar voor Minister-President Picqué, in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement nu vrijdag. Wellicht is zij niet de enige en begint de namiddagsessie met een actualiteitsdebat over veiligheid. Groen! zal hier pleiten voor een rondetafel over veiligheid, waarbij aandacht is voor het volledige plaatje. Annemie Maes: "Je kan de politie niet verplichten elk misdrijf te bestraffen, als parket en rechters niet volgen en als er te weinig plaats is in gevangenissen en instellingen. Bovendien willen wij ook aandacht voor het voor en na de misdaad: preventie en reïntegratie in de maatschappij". Dit was ook al de teneur van het opiniestuk dat Annemie Maes schreef samen met federaal parlementslid Stefaan Van Hecke en Vlaams parlementslid Luckas Van der Taelen en dat vandaag gepubliceerd is. De Brusselse fractie van Groen! is dan ook blij met de vraag van Sven Gatz naar een veiligheidsconferentie die alle actoren samenbrengt voor een grondig debat zonder populisme, als opstap naar een coherent beleid. Brussels Minister-President Charles Picqué moet hier het initiatief nemen. Naast het veiligheidsdebat samen met de federale overheid is er ook het meer intern Brussels kerntakendebat over de bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeenten. Onder impuls van Groen! en Ecolo is dit debat deze legislatuur eindelijk opgestart. Mirakeloplossingen bestaan echter niet en ook met een betere bevoegdheidsverdeling zal Brussel extra middelen nodig hebben om de grootstedelijke uitdagingen aan te kunnen gaan.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.