20 okt 2015

Groen: “Luister naar experts en neem nu maatregelen voor luchtkwaliteit”

Groen: "Luister naar experts en neem nu maatregelen voor luchtkwaliteit" Groen sluit zich volledig aan bij de oproep van verschillende medische experts vandaag om de slechte luchtkwaliteit van Brussel aan te pakken. Net zoals de experts vindt Groen dat de Brusselse regering zelf krachtige maatregelen moet nemen in het kader van het nieuwe Lucht-Klimaat-Energieplan.  

Ook het voorstel om reductiedoelstellingen voor ultrafijnstof (PM2,5) in te voeren is iets wat de groenen verwelkomen. Groen pleit ook al een hele tijd om voor PM2,5 net als voor PM10 en NO2 een drempelwaarde in te voeren om het pollutiepiekplan af te kondigen. "Minister Fremault verschuilt zich momenteel achter het feit dat er geen Europese daglimieten voor dit ultrafijnstof bestaan, maar dit mag geen excuus zijn. Brussel kan ook zelf initiatief nemen," zegt Annemie Maes, parlementslid voor Groen. "Bovendien bestaat er wel een Europese jaarlimiet waarop we ons kunnen baseren."

 

Voor de groenen zou Brussel zich moeten focussen op zes prioriteiten die de twee voornaamste bronnen van luchtvervuiling in het gewest aanpakken: het autoverkeer en de woningen.

 

Zo is een lage emissiezone voor het hele gewest is volgens de groenen noodzakelijk. Het autoverkeer moet worden aangepakt door extra investeringen in openbaar vervoer en financiële maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen. Het energiegebruik van woningen kan dan weer beter door een fiscale hervorming die energiebesparingen aanmoedigt en premies geeft voor het afstappen van verwarming op hout ? goed voor zo'n 40% van de uitstoot van fijnstof in het gewest.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.