15 dec 2015

Groen en Ecolo vragen hogere versnelling voor luchtkwaliteit

Groen en Ecolo vragen hogere versnelling voor luchtkwaliteit Groen en Ecolo zijn ontgoocheld na de antwoorden van minister Fremault over de invoering van lage emissiezones. "Elk jaar sterven in België 11.000 mensen door de slechte luchtkwaliteit. De nood is hoog, maar de regering schuift alles op de lange baan," zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Bovendien kiest ze voor maatregelen die nauwelijks effect hebben." In de commissie leefmilieu sprak de minister geen concrete data uit voor het invoeren van de 'lokale lage emissiezones' die al waren aangekondigd in het regeerakkoord. In deze lokale lage emissiezones zouden de meest vervuilende voertuigen niet meer welkom, maar volgens de groenen is dit een pleister op een houten been. Zij pleiten ervoor om het aantal voertuigen te beperken in plaats van het type voertuigen. Volgens een studie van de vorige regering, zou dit tot 20% à 80% minder uitstoot en verkeer leiden. Het verkeer verplaatste zich ook niet naar omringende wijken en straten, mensen kozen gewoon voor een alternatief vervoersmiddel.

"Het dringende probleem van de luchtvervuiling zal trouwens niet enkel worden opgelost door lage emissiezones," zegt Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo. "Wij vragen een transversale en regionale aanpak om de autodruk te verminderen door individueel autogebruik te ontmoedigen en het aanbod van openbaar vervoer te versterken." De groenen dringen er dan ook vooral op aan om snel werk te maken van andere maatregelen op schaal van het hele gewest. Zo vinden ze dat het autoverkeer moet worden aangepakt door extra investeringen in openbaar vervoer en financiële maatregelen die het gebruik van de auto ontmoedigen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.