02 jun 2016

Groen en Ecolo voeren actie voor betere luchtkwaliteit

Groen en Ecolo voerden op 1 juni 2016 actie voor betere luchtkwaliteit aan Kunst-Wet, een van de meest vervuilde punten in Brussel. Door middel van ballonnen gevuld met fijn stof en schone lucht wilden ze de vervuiling visualiseren. Hoewel Kunst-Wet een van de meest vervuilde punten is in Brussel, wordt de vervuiling hier en in gelijkaardige street canyons, niet gerapporteerd aan de Europese Commissie. Dit is één van de punten die de Europese Commissie ertoe brachten om België in gebreke te stellen voor de slechte luchtkwaliteit. De groenen vragen hier dringend verandering. "Jaarlijks sterven 632 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling," zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Dan is het toch totaal onverantwoord dat de Brusselse regering niet eens de moeite neemt om die vervuiling degelijk in kaart te brengen? Het kan ook anders: in Antwerpen worden de burgers zelf betrokken bij het meten van de luchtkwaliteit in een grootschalig onderzoek van de Universiteit Antwerpen, maar als ik minister Fremault ondervroeg over de mogelijkheid iets gelijkaardigs te organiseren in Brussel, wimpelde ze dat af." Op 2 juni, houdt de Brusselse regering een belangrijke ministerraad waarop het Lucht-, Klimaat- en Energieplan goedgekeurd zou moeten worden. Met hun actie willen de groenen de Brusselse regering oproepen om na die goedkeuring ook snel werk te maken van de uitvoering, de belangrijkste maatregelen het eerst. "Het Lucht-, Klimaat- en Energieplan telt een honderdvijftigtal maatregelen, helaas worden er geen prioriteiten gesteld," aldus Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo. "Zonder het stellen van prioriteiten is er geen enkele garantie dat de meest effectieve maatregelen het eerst zullen worden uitgevoerd. Ook een timing ontbreekt volledig." De groenen vragen dat er in eerste instantie snel werk wordt gemaakt van een permanente, gewestelijke lage-emissiezone, een autofiscaliteit die het gebruik van de auto ontmoedigt, een echte milieufiscaliteit en snelle en betaalbare antwoorden voor een betere mobiliteit

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.