02 jul 2012

Groen en Ecolo Jette trekken samen naar de kiezer

Al 18 jaar werken Groen en Ecolo samen in Jette, waarvan de laatste 12 jaar in de meerderheid. De ecologisten staan vandaag weer klaar met een lijst die een mooie weerspiegeling is van de bevolking. Er staan 9 Nederlandstalige Groen kandidaten op een lijst van 35, hetzij 25%, wat veel is in verhouding tot andere politieke families. In Jette trekt huidig Ecolo-Groen gemeenteraadslid Bernard Van Nuffel de lijst, in tandem met Groen Parlementslid Annemie Maes. Groen vindt het belangrijk om mensen van alle leeftijden en van alle origine te vertegenwoordigen.  De groene kandidaten zijn een mix van ervaren en nieuwe kandidaten. Zo is de 19 jarige Simon voor het eerst kandidaat, terwijl de 61 jarige Erika al meer dan 20 jaar politiek actief is. Naast de ecolo kandidaten zijn er ook een paar verruimingskandidaten zoals Thierry Kesteloot, deskundige voedselveiligheid bij Oxfam en Lisette van Vliet, toxicologe bij een Europese NGO. De lijst wordt geduwd door Michèle Gavilan, van de bekende Jetse bakkerij Gavilan.  "Groen trekt aan. Mensen zien dat we een partij van 'doeners' zijn, dat we dingen realiseren. Daarom slagen we er in om enthousiaste kandidaten voor een positief alternatief in Jette te vinden", stelt Groen voorzitter Julien De Praetere.De groenen hebben zich bewezen door het verschil te maken op tal van domeinen:?    Jette werd pilootgemeente voor de levering van 100% groene elektriciteit voor alle gemeenten van Noordwest Brussel?    Jette bouwde het allereerste passiefwoongebouw van Brussel met sociale woningen?    een ambitieus mobiliteitsbeleid met specifieke aandacht voor de bereikbaarheid van het UZ Jette (tram 9)?    een fiets- en voetgangersbeleid (92% zone 30, beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers,?)?    het recent mooi heraangelegde Kardinaal Mercierplein?    het behoud van de volkstuintjes, groene ruimtes en de bescherming van het Laarbeekbos (tegen de uitbreiding van de Brusselse Ring)?    een cel voor duurzame ontwikkeling die de burgers informeert en sensibiliseert, bv rond premies voor groendaken of opvang van regenwater?    In het OCMW betere dienstverlening voor personen die in armoede levenOok de komende zes jaar willen Ecolo en Groen inzetten op meer welzijn en een betere leefomgeving voor de Jettenaren. Wij willen ons vooral bezig houden met de uitdagingen voor alle inwoners: een behoorlijke woning vinden, een plaats in een crèche of school, een goede opleiding of job. We blijven ijveren voor een gezonde, groene, propere veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving en smeden hiertoe banden met buren, wijken en gemeente

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.