18 mrt 2016

Groen en Ecolo dienen belangenconflict in rond kerncentrales

Groen en Ecolo dienen belangenconflict in rond kerncentrales Groen en Ecolo riepen vandaag in het Brussels parlement een belangenconflict in tegen de beslissing van de federale regering om de kerncentrales langer open te houden. Deze beslissing dwarsboomt volgens hen immers het Brusselse energiebeleid.                                                                                                                          

"Door de eenzijdige beslissing van de federale overheid om de kerncentrales langer open te houden, komen  de nieuwe investeringen in hernieuwbare energie in Brussel zwaar onder druk te staan," aldus Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. "Door de overproductie van nucleaire energie wordt hernieuwbaar minder aantrekkelijk. Op de klimaattop spraken we af de klimaatopwarming onder 1,5°C te willen houden, maar nauwelijks enkele maanden later saboteert de federale regering de alternatieven."

 

Eerder kwamen er al waarschuwingen dat de levensduurverlenging van de kerncentrales betekent dat we bij momenten windmolens zullen moeten stilleggen, omdat we anders te veel stroom produceren. Ook de CREG zei al dat nucleaire stroom niet noodzakelijk is voor de bevoorradingszekerheid. De producenten van groene energie voelen zich dan weer benadeeld omdat de federale overheid hiermee volledig de kaart van Electrabel trekt.

 

Evelyne Huytebroeck, Brussels parlementslid voor Ecolo, benadrukt dat Brussel en België nochtans niet anders kunnen dan blijven investeren in groene stroom. "Europees is er vastgelegd dat België tegen 2020 13% hernieuwbare energie moet produceren. We zullen dus moeten blijven investeren in groene stroom, maar door de eenzijdige federale beslissing worden die investeringen nu een stuk zwaarder. Daarom dienen wij dit belangenconflict in."

 

De motie werd in de plenaire vergadering doorverwezen naar de commissie leefmilieu. De groenen willen die daar zo snel mogelijk geagendeerd zien en hopen ze volgende week al te kunnen bespreken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.