09 nov 2018

Groen blij met steun voor schone lucht in Brussels Parlement

Een resolutie van Groen en Ecolo met structurele maatregelen voor schone lucht is vrijdag goedgekeurd in de plenaire zitting van het Brussels Parlement; eerder werd ze unaniem goedgekeurd in commissie. Annemie Maes (Groen), die de resolutie mee opstelde, reageert verheugd: “Burgerinitiatieven zoals Filter Café Filtré tonen dat luchtkwaliteit een zeer belangrijk thema is voor de Brusselaar. Ik ben blij dat de Brusselse meerderheidspartijen dat eindelijk begrepen lijken te hebben." 

Elk jaar sterven volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) 3.343 Belgen aan de gevolgen van luchtvervuiling; wereldwijd komen elk jaar 7 miljoen mensen om het leven door te ademen, in Brussel maar liefst 600. De gevolgen voor de gezondheid van te hoge concentraties fijn stof en stikstofoxiden in de lucht zijn dan ook niet min: ze kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, longziekten, hart- en vaatziekten en kanker. 

Modal shift

“De recent ingevoerde lage-emissiezone (LEZ) is een goede maatregel maar komt te traag op gang en raakt slechts een klein aantal voertuigen. Het verbod geldt sinds 1 januari 2018, terwijl boetes pas worden uitgestuurd vanaf 1 oktober. Er was dus een ontzettend lange aanlooptijd, waarin overtreders slechts geïnformeerd en gewaarschuwd werden. Bovendien is het onduidelijk wat er gebeurt met overtreders met een buitenlandse nummerplaat en is de lijst met uitzonderingen erg lang”, zegt Annemie Maes. 

Annemie Maes: "Brussel heeft dringend nood aan een coalitie van schone lucht waarbij de ministers van Volksgezondheid, Leefmilieu, Mobiliteit en Fiscaliteit echt samenwerken”

Enkel een LEZ is onvoldoende, ook het aantal auto's in de stad moet verminderen. De resolutie vraagt daarom dat de regering snel werk maakt van een vermindering van het aantal voertuigen op fossiele brandstoffen en met concrete maatregelen komt voor een ‘modal shift’: veilige voet- en fietspaden en meer aanbod van proper openbaar vervoer.

Meer groen 

Bomen zijn stofzuigers van fijnstof; ze kunnen de fijnstofconcentratie in de stad met 60 % doen dalen. De resolutie vraagt daarom om een specifieke budgetlijn om gericht bomen aan te planten tegen luchtvervuiling. Ook moeten lokale overheden ondersteund worden voor de aanleg van nieuwe bossen en parken.

De resolutie kaart ten slotte aan dat er op het moment te weinig meetstations voor luchtkwaliteit zijn in Brussel. Een betere spreiding is ook nodig om meer specifieke gegevens te kunnen verzamelen. Daarnaast pleit de resolutie om het noodplan bij luchtvervuiling (het pollutiepiekplan) sneller in werking te laten treden.

“We moeten ook meer inzetten op burgerparticipatie en ‘citizen science’, zoals Curieuze Neuzen in Vlaanderen”

De resolutie stelt ook voor om het gebruik van schone verwarmingstechnologie te stimuleren.

Het toeval wil dat ons land gisteren nog een schriftelijke aanmaning ontving van de Europese Commissie, omdat het de Europese wetgeving rond luchtkwaliteit en schone lucht niet volgt. Vooral de luchtkwaliteit in Brussel en Antwerpen is problematisch, stelt de Commissie, die er geen doekjes om windt dat de lage-emissiezone in beide steden niet toereikend is.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.