08 mrt 2016

Good Food: mooie beloftes, nu realisatie

Good Food: mooie beloftes, nu realisatie Tijdens de commissie leefmilieu ondervroegen parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo) minister Fremault (CDH) om meer details te weten te komen over haar Good Food strategie. Ze tonen zich gematigd positief: "De minister toont dat ze werkelijk wil kiezen voor een duurzame en lokale voedingsstrategie. Hopelijk slaagt ze erin deze te realiseren, klinkt het bij de groene parlementsleden. In haar Good Food strategie kondigde de minister al eerder aan dat 30% van de onbewerkte groenten en fruit die in Brussel geconsumeerd worden vanuit Brussel en omgeving zou moeten komen. Uit navraag van Annemie Maes blijkt dat ze hiermee een gebied van 10km rond Brussel bedoelt. Maes toont zich tevreden, maar stelt wel vragen bij de haalbaarheid. "Dit toont duidelijk aan dat de minister de korte keten serieus neemt en echt lokaal wilt werken, maar ze vertrouwt wel in belangrijke mate op de rand, waar ze weinig bevoegdheid heeft. We hopen dat de onderhandelingen met de Vlaamse overheden hierover goed verlopen."

Om niet enkel op de boeren uit de Vlaamse rand te moeten vertrouwen, vroegen Maes en Pinxteren dus ook naar de mogelijkheid om meer landbouwgrond beschikbaar te maken in het Brussels Gewest. Minister Fremault antwoorde dat de studie naar het potentieel voor landbouwgronden in het gewest nog altijd lopende is. Ze opende wel de deur om na die studie bijvoorbeeld bouwgronden te herzoneren naar landbouwgrond. Een goede zaak volgens Arnaud Pinxteren: "Dit is de eerste keer dat de minister een opening maakt voor het aansnijden van nieuwe landbouwgronden. Voor veel groepen op het terrein, zoals de actiegroep die pleiten voor een stadsboerderij in Haren of het project van Chant Des Cailles in Bosvoorde zal dit nieuws een welgekomen steun zijn om hun projecten verder te zetten."

Ook ging Maes dieper in op het voornemen van de minister om meer gronden open te stellen voor kleinschalige, eigen voedselproductie. Het zou hier gaan om moestuinprojecten op (tijdelijk) braakliggende terreinen, wegbermen etc. De minister antwoorde dat ze meer moestuinen wilden in de groenzones beheerd door Leefmilieu Brussel, tuindelen, en het sensibiliseren van bouwpromotoren. Volgens Annemie Maes mag de minister hierin verder gaan: "Sensibilisering is vaak niet genoeg, er is ook nood aan een duidelijk ondersteunend en regelgevend kader voor bouwpromotoren om tijdelijk braakliggende terreinen open te stellen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.