09 nov 2018

Gezocht: meer Belgische ambitie op klimaattop

Van 3 tot 14 december onderhandelen staats-en regeringsleiders over nieuwe afspraken rond klimaatverandering op de VN-klimaattop in Katowice, Polen (COP24). In België sturen onze vier Ministers van Leefmilieu hun kat naar een cruciaal EU-overleg over het aanscherpen van de klimaatafspraken. Nochtans is het draagvlak bij de burger nog nooit zo groot geweest. Annemie Maes zal aanwezig zijn op de top. 

Europees Parlement legt lat fors hoger 

Recent heeft het Europarlement gestemd dat Europa in 2030 55 procent minder CO₂ moet uitstoten, in een resolutie over de COP24 Klimaatconferentie in Katowice. Het huidige EU-doel van 40 procent minder broeikasgassen in 2030 is veel te laag om de temperatuurstijging op aarde onder de twee graden te houden.

Samenwerking tussen parlementen

Naar aanleiding van de klimaattop (COP24) werkt Annemie, als afgevaardigde van de Belgische Senaat, samen met parlementsleden uit verschillende landen aan een gedragen voorstel om het klimaat te beschermen. De draft van het interparlementair voorstel kan je hier lezen. 

Het interparlementair voorstel pleit onder meer dat de temperatuurverandering onder de twee graden Celsius zou worden gehouden, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Verder benadrukt het voorstel de noodzaak om naar een 'koolstofarme economie' te evolueren en de nodige ondersteuning te voorzien. Ook zijn maatregelen over klimaatadaptatie essentieel om het toekomstig klimaatbeleid uit te voeren. 

Brussels Parlement stemt klimaatresolutie 

Ook het Brussels Parlement wil een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid. 

Annemie Maes: "De klimaatresolutie is een eerste stap in de goede richting. Alle parlementen van ons land geven hiermee een sterk signaal naar de ministers. België moet nu een ambitieus klimaatplan op tafel leggen." 

Recent is het voorstel van interparlementaire resolutie in de plenaire zitting goedgekeurd. Annemie is tevreden met het bereikte compromis: "zo maakt klimaatfinanciering een belangrijk deel uit van de klimaatresolutie."

Toch mag voor Annemie de ambitie hoger. Zo onderschrijft Groen de aanbevelingen van de Klimaatcoalitie, die meer dan 70 milieu-en natuurorganisaties, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties, burgerbewegingen en jongerenorganisaties verenigt in België. De Klimaatcoalitie vraagt aan de Belgische beleidsmakers om op de klimaattop een aantal belangrijke maatregelen te nemen. 

De twee belangrijkste aanbevelingen van de Klimaatcoalitie zijn:

1) Zet druk op gastland Polen om ruimte te laten voor kritische stemmen. Gastland Polen stemde een wet die de vrijheden van burgers en organisaties inperkt die hun stem willen laten horen tijdens COP24. Alle Europese landen moeten vasthouden aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waaronder het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering te respecteren, en garanderen dat Polen deze wet terugschroeft.

2) Wees ambitieus op het Europese en internationale toneel. België moet een proactieve rol spelen voor een ambitieus Europees klimaatbeleid. Zowel bij de EU als in de internationale onderhandelingen, moet België zijn stem laten horen. 

Mobilisatie: Claim The Climate

Op 2 december claimen burgers in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid met de actie Claim The Climate. Allen samen, tous ensemble gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België! Op de website Claim The Climate vind je alle praktische details over de klimaatmars. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.