10 mei 2010

geen wildgroei aan winkelcentra in het noorden van Brussel

In het noorden van Brussel plannen projectpromotoren diverse grote winkelcentra. Een wildgroei van dit soort megalomane projecten zal echter nefaste gevolgen hebben. Groen! kiest resoluut voor levende woon-en winkelkernen in steden en gemeenten. "Men moet maximaal steun verlenen aan lokaal verankerde zelfstandige ondernemers en KMO's, in plaats van de deur wijd open te zetten voor grote ketens en shoppingcentra aan de rand van de stad", aldus Filip Watteeuw en Annemie Maes, fractieleiders voor Groen! in het Vlaamse en het Brusselse parlement. In Machelen, op 500 meter van de grens met Brussel, plant men een groot nieuw winkelcentrum. Ook op de Heizel en op de plaats van de fabrieksgebouwen van Godin wil men in de toekomst grote winkelcentra realiseren. De realisatie van deze 3 projecten, op een steenworp van elkaar, zal ernstige gevolgen hebben. Een aantal middenveldorganisaties uit Brussel en Vlaams-Brabant, waaronder Bond Beter Leefmilieu en Unizo, hebben een platform opgericht, om dit voorkomen. Groen! sluit zich bij hun bezorgdheid aan. "Megawinkelcentra aan de rand van de stad zorgen hoe dan ook voor extra autoverkeer in Brussel. Ook hebben dit soort projecten een leegzuigeffect op de naburige handelskernen. Kleine handelaars in de gemeenten rondom worden hiervan het slachtoffer. Terwijl we net het stedelijk economisch weefsel in Brussel moeten versterken." aldus Annemie Maes.

Filip Watteeuw: " De Vlaamse Regering beweert in haar regeerakkoord te kiezen voor kleinhandel en voor binnenstedelijke winkelkernen. De plannen voor deze grote winkelcentra staan daar haaks op. Groen! wil de kleinhandel beschermen. Dit is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van onze steden en gemeenten." We moeten korte metten maken met de competitiedrang tussen de gewesten. Groen! roept beide Gewesten dan ook op zo snel mogelijk werk te maken van betere samenwerking en afstemming. Vlaanderen en Brussel moeten de effecten op vlak van economie, mobiliteit en leefbaarheid samen onderzoeken. Alleen dan kan er duurzame keuzes gemaakt worden.

Fractieleiders Filip Watteeuw (Vlaams Parlement) en Annemie Maes (Brussels Parlement) zullen respectievelijk Vlaams minister-president Kris Peeters en zijn Brusselse collega Charles Picqué over deze kwestie interpelleren

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.