08 jul 2015

Geen barbecues in Brussel

De zomer komt er aan en voor veel mensen betekent dit tijd om te barbecueën. In het Brussels Gewest is hier in de publieke ruimte echter nauwelijks plaats voor. Waar Antwerpen tientallen openbare barbecues kent, verdeeld over 11 verschillende locaties, is er in Brussel 1 in het Sauvagèrepark in Ukkel. Ook in het buitenland is dit populair: in Londen kan er in verschillende parken gebarbecued worden op eigen of publieke barbecues en in Nantes heeft het Parc de Bealieu 6 openbare barbecues die 24/24 beschikbaar zijn voor iedereen. Ook in de parken van Rennes en Lyon kan er op openbare barbecues gebarbecued worden. Het Brussels gewest neemt hierin geen initatief. De ene barbecue in Ukkel valt onder gemeentelijk beheer, waardoor de inwoners van de gemeente dan ook voorrang krijgen. Een ander mooi (buurt)initiatief is de kleioven in het park van Thurn & Taxis. De populariteit hiervan toont meteen ook aan dat het zeker een meerwaarde is. Deze kleioven is meteen ook het enige geval waarin er vuur gemaakt kan worden in een park dat onder beheer van Leefmilieu Brussel valt. In andere gevallen wordt er altijd heel strikt een 'geen vuur' regel gehanteerd, ook voor bijvoorbeeld een jeugdbeweging die kastanjes wil poffen in een vuurschaal. Openbare barbecues kunnen parken levendiger maken en zoals de ellenlange wachtrijen voor het Sauvagèrepark bewijzen is er in Brussel een duidelijke vraag naar. Mensen van uit heel het gewest zakken af naar Ukkel om daar in het park te kunnen barbecueën. Ook bij de acties van "AU BORD De L'EAU" om het parkje op de hoek van de brug van Laken en de Claessensstraat aangenamer te maken staat barbecueën vaak centraal. Het gewest zou kunnen inspelen op deze vraag. Enerzijds kunnen er publieke barbecues geplaatst worden in de parken in beheer van het gewest, maar anderzijds zouden er ook duidelijk afgebakende zones kunnen voorzien worden in de parken waar mensen met hun eigen barbecue terecht kunnen.

Minister Frémault ziet hier echter helemaal niets in. Volgens haar zorgen barbecues voor conflicten tussen gebruikers (en dus niet voor gezelligheid en sfeer). Bovendien is het vlees soms neit helemaal doorbakken of een beetje aangebrand en dat wil ze niet promoten in het kader van duurzame voeding. het is dus duidelijk dat barbecueên in het gewest niet voor morgen is, tenzij u wil gaan aanschuiven in Ukkel of er telkens een evenementaanvraag voor wilt doen, natuurlijk. Het zal nog even durne voor we hier even ver staan als onze buurlanden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.