09 jun 2015

Fini FM Brussel, BDW onthoofd.

Het nieuws van ontslagen bij de Vlaamse Brusselse media slaan vandaag in als een bom. Dit is niet in lijn met het project dat Vlaanderen en de Vlaamse Brusselse regering in hun regeerverklaring hadden aangekondigd. De besparingen en de ontslagen bij de Vlaams-Brusselse media zullen onvermijdelijk tot een verschraling van het Nederlandstalige media-aanbod in Brussel leiden. Een gemiste kans voor een sterke, onafhankelijke berichtgeving over de hoofdstad, volgens Groen Brussel. Een hervorming van de bestaande mediastructuren hoeft niet per sé een slechte zaak te zijn, maar elke vorm van media heeft haar bestaansrecht. De waaier aan mediavormen garandeert een genuanceerde en veelzijdige berichtgeving over Brussel. Een unicum in het Nederlandstalige taalgebied in België. Groen begrijpt niet dat uitgerekend twee Brusselse ministers bevoegd zijn voor media in Vlaanderen (Sven Gatz, open VLD) en in Brussel (Pascal Smet, sp.a),  maar Brussel niet lijken te verdedigen. Een onafhankelijke en genuanceerde verslaggeving over het gewest, in al haar facetten, is nodig. Zeker nu de hoofdstad quasi afwezig is in de grotere Vlaamse media. Het opdoeken van FM Brussel als Brusselse stadszender is onbegrijpelijk gezien het huidige radioaanbod geen aandacht of interesse heeft voor wat er in Brussel leeft.

Net die onafhankelijkheid komt nu door de besparings- en ontslagronde in het gedrang. Want, zo klinkt het in de beleidsnota van de bevoegde Vlaamse minister: "De kernopdracht van de Vlaams-Brusselse media zal erin bestaan een bijdrage te leveren tot het informatie-, communicatie- en promotiebeleid van de Vlaamse gemeenschap en de VGC in Brussel."

Annemie Maes, fractieleidster VGC voor Groen: "De pers is geen communicatiebureau van 'de' Vlaming in Brussel en bij uitbreiding van de meerderheid. De ontslagen die nu vallen, 10 procent van het personeelsbestand, brengen de onafhankelijkheid van de verschillende mediakanalen in gevaar. Een slechte zaak voor de berichtgeving en voor de stad."

Groen vraagt dringend een groot debat in de Raad van de Vlaamse Gemeenschap over de toekomst van de Nederlandstalige media in Brussel.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.