06 feb 2014

Files op de Ring vragen echte oplossingen

Brussels parlementslid Annemie Maes interpelleerde vandaag minister Grouwels over de positie en de betrokkenheid van de Brusselse regering bij de Vlaamse plannen voor de verbreding van de ring. Daar was twijfel over ontstaan na uitspraken van de minister-president tijdens een perslunch begin januari. De Brusselse Groenen blijven bezorgd over de lange termijneffecten die een dergelijke infrastructurele ingreep met zich mee zou brengen. Een bredere ring betekent immers duizenden extra auto's en een verdere achteruitgang van de luchtkwaliteit, die in ons gewest al tot de slechtste van Europa behoort. In dat opzicht stelde de minister in haar antwoord enigszins gerust. Zo is er regelmatig overleg met de Vlaamse regering over de ring en alles wat daarbij komt kijken. Bovendien zal dit overleg, door de 6e staatshervorming, een structureel karakter krijgen. De minister bevestigt ook dat zij het essentieel vindt om rond de tafel te blijven zitten en op die manier de Brusselse belangen veilig te stellen. Deze belangen blijven erg duidelijk: de leefbaarheid van het Brussels gewest moet gegarandeerd zijn, dit op economisch, sociaal, ruimtelijk en ecologisch vlak, een ingreep op de ring mag absoluut geen aanzuigeffect hebben en er moet geïnvesteerd worden in echte oplossingen voor de files. Meer concreet gaat het over investeringen in openbaar vervoer, een versnelde invoering van het gewestelijk expresnet, een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen en de aanleg van fietssnelwegen. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.