05 feb 2010

Fietssnelwegen naar Brussel komen er.

Fietssnelwegen naar Brussel goedgekeurd in Brussels Parlement Vandaag is de resolutie over het gewestelijk expresnet voor de fietser, ingediend door Annemie Maes, besproken in de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Eerder al werd de resolutie goedgekeurd in de commissie Infrastructuur. De weg ligt nu open voor de aanleg van functionele, comfortabele en veilige fietscorridors tussen Brussel en de rand, om een belangrijk deel van de woon-werkverkeer per fiets mogelijk te maken. De democratische partijen in het parlement toonden zich bereid het voorstel van Groen! mee in te dienen. Al in 2008 ondertekenden zij het voorstel van Adelheid Byttebier (groen!), dat jammer genoeg niet meer gestemd geraakte voor het einde van de legislatuur. Annemie Maes trok, als dagelijks fietser, met plezier opnieuw aan de kar. "Er zijn tienduizenden pendelaars die zich dagelijks van hun woonplaats in de rand per auto naar hun werk in Brussel verplaatsen. Het resultaat: files, stress, geldverspilling en milieuvervuiling. Met de fietssnelwegen bieden we de pendelaars een veilig, snel, milieuvriendelijk en goedkoop alternatief" verteld Annemie Maes. Fietssnelwegen zijn bovendien ook positief voor de Brusselaars zelf: ook zij kunnen de corridors gebruiken om naar de bedrijvenzones rond de hoofdstad te fietsen. Aan de originele resolutie is één amendement toegevoegd, namelijk dat men ook verzoekt aan de regering, om het Gewestelijk Fietsroutenet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren, te voltooien en te verbinden met het Gewestelijk expresnet voor de fietser. Want Brusselaars zelf, en niet alleen de pendelaars, moet vanzelfsprekend ook de mogelijkheid geboden worden om zich per fiets naar het werk te verplaatsen.De resolutie is meeondertekend door: Danielle Caron(CDH), Carla Dejonghe(VLD), Brigitte De Pauw (CD&V), Didier Gosuin(MR), Arnaud Pinxteren(Ecolo), Jef Van Damme (SP.A), Rudy Vervoort (PS). Fietssnelwegen: veilig, snel, milieuvriendelijk en goedkoop.

Mobiliteit is één van de grote uitdagingen voor het Brussels Gewest, dat zucht onder een toenemende autodruk. Met de goedkeuring van de resolutie over het gewestelijk fietsexpresnet wil het Parlement meewerken aan de uitbouw van een leefbare stad. Tot nog toe ontbreekt het echter aan fietsinfrastructuur voor de pendelaars. Nochtans is de afstand tussen de meeste gemeenten uit de rand en de hoofdstad perfect overbrugbaar met de fiets: zo'n 6 à 20 kilometer. Bovendien weten pendelaars perfect wanneer ze vertrekken én wanneer ze aankomen. Zelfs aan een gematigde snelheid zullen de pendelaars ook sneller op het werk zijn. "De aan te leggen fietssnelwegen zijn brede fietspaden zonder kruisingen met autoverkeer, waar de fietser altijd voorrang heeft. Daardoor zijn ze een pak sneller dan de gewone fietspaden, en kunnen ze de concurrentie met de autowegen moeiteloos aan" verduidelijkt Annemie Maes.

Belangrijke stap naar een leefbare stad.

Fietssnelwegen staan niet alleen voor minder fileleed, maar ook voor minder CO2, meer gezondheid en een leefbaarder Brussel. Er is niet één toverformule om werk te maken van de strijd tegen klimaatopwarming en om de 20% minder autoverkeer, opgenomen in het regeerakkoord te halen. We hebben nood aan een mix van verschillende maatregelen. Uit verschillende studies blijkt bovendien dat fietsende werknemers een voetje voor hebben op het vlak van gezondheid: minder stress, meer beweging. Groen! rekent er bij deze op dat, na de goedkeuring van deze resolutie, de regering in sneltempo werk zal maken van de uitbouw van deze fietssnelwegen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.