30 okt 2013

FietsGEN tussen Vlaams Brabant en Brussel vanaf 2017

Op initiatief van Groen werd in het Brusselse parlement in 2010 unaniem door meerderheid en oppositie een resolutie goedgekeurd.  Deze resolutie riep de regering op om samen met de andere gewesten spoedig werk te maken van de aanleg van een gewest overschrijdend fietsnetwerk in de Brusselse rand. Een Gewestelijk Expresnet voor de fiets (fietsGEN), dat het centrum van Brussel met de rand verbindt door middel van snelle, functionele, comfortabele en veilige fietssnelwegen.  Vorig jaar kondigde minister Grouwels aan dat ze hiervoor, samen met de Vlaamse regering en de provincie Vlaams Brabant, jaarlijks 15 miljoen euro zou vrijmaken. Een zinvolle investering, want volgens studiewerk van Timenco verplaatst 71% van de pendelaars zich in en rond Brussel over een afstand van minder dan 15 kilometer.  Waarvan  een groot deel van de trajecten perfect met de fiets kan worden afgelegd, zeker met de opkomst van de elektrische fiets. Het aandeel verplaatsingen korter dan 5 km bedraagt 51%. Op een timing en concrete budgetten bleef het nog steeds wachten. Annemie Maes vroeg de minister in de commissie infrastructuur naar een stand van zaken.

In lijn met de parlementaire resolutie wordt eerst werk gemaakt van de afwerking van het Brussels gewestelijk fietsroutenetwerk. Dat zou, volgens minister Grouwels, in 2016 klaar moeten zijn. Vanaf 2017 kunnen de jaarlijkse middelen voor de aanleg van fietsroutes, 11 miljoen euro/jaar, integraal worden ingezet voor de uitbouw van het grensoverschrijdend fietsGEN.

In afwachting van de realisatie van dit fietsGEN wordt er wel al druk gestudeerd. Zo zijn er 32 routes afgebakend, waarvan er 15 het label 'prioritair' kregen opgeplakt. Geen enkele route is vandaag volledig afgewerkt, maar een aantal zijn al ver gevorderd. Deze zullen als eerste worden aangepakt en zouden al voor 2017 klaar moeten zijn. Dit zijn de HST-route Leuven-Brussel, de OMA-B route tussen Opwijk en Brussel en de Kanaalroute.

Annemie Maes: "Ik ben blij dat er na al die jaren eindelijk perspectief is voor de concrete realisatie van deze dringende fietsroutes. Dergelijke fietssnelwegen hebben al elders hun nut bewezen. Denk maar aan Amsterdam en Kopenhagen waar meer dan 25% van de bewoners uit voorstedelijk gebied dagelijks naar het stadscentrum  fietsen voor werk of school. Het huidig aandeel fietsverplaatsingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel bedraagt slechts 3 à 4%. Als het de regering menens is om de dagelijkse files rond Brussel aan te pakken zou men deze fietssnelwegen prioritair moeten aanleggen in plaats van miljoenen te investeren in meer autostrades".

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.