27 jan 2017

Europese Commissie: "Bouw steun voor afvalverbranding af"

Donderdag 26 januari kwam de Europese Commissie met een niet mis te verstane communicatie naar buiten: en verdient geen subsidies. Wat wij dus . Hoewel de communicatie niet bindend is, zou onze regering er goed aan doen om ze toch eens te lezen. Er staan namelijk een paar interessante puntjes in.

afvalverbranding is geen goed ideeeerder ook al zeiden

 

1. De afvalhiërarchie: recyclage > verbranden

In de communicatie herhaaltt de Commissie nog eens de afvalhiërarchie die de hoeksteen is van het Europese afvalbeleid: eerst verminderen aan de bron, vervolgens hergebruiken, daarna recycleren en pas in vierde instantie verbranding met energierecuperatie. Interessant is dat de commissie het omzetten van organisch afval in biogas en compost beschouwt als recycleren en dus duidelijk boven stroomopwekking door afvalverbranding zet. Toevallig net wat wij met Groen en Ecolo voorstellen: haal organisch afval apart op en maak er écht groene stroom van. Daarmee haal je meteen 50% van het huishoudelijk afval uit de verbrandingsoven en kan je er meteen dus 1 van de 3 sluiten.

 

2. Red het klimaat, verband geen afval

De commissie is duidelijk: de Europese afvalhiërarchie volgen is ook vanuit klimaatoogpunt de beste strategie. Ook hier herhaalt de commissie wat wij al eerder hebben gezegd: het verbranden van afval is geen goede zaak voor het klimaat. In Brussel zijn de verbrandingsovens goed voor 6% van alle broeikasgasuitstoot, dat is 3 keer meer dan alle industrie samen. Als we een van de drie verbrandingsovens sluiten, zoals wij voorstellen, dan besparen we even veel broeikasgassen als met het vervangen van 25.212 tot 31.515 oude woningen door passiefbouw.

 

3. "Bouw steun aan afvalverbranding af"

We citeren letterlijk de commissie: "Bij het beoordelen van overheidssteun voor afval-tot-energie-programma's is het bijzonder belangrijk om de afvalhiërarchie niet te ondermijnen door afvalverwerkingsmethoden met een hoger potentieel binnen de afvalhiêrarchei te ontmoedigen." Precies wat onze regering doet door groenestroomcertificaten te geven voor het verbranden van organisch afval, dus. Waarom zou je composteren als je geld krijgt voor het verbranden? Daarom doen ze het volgende voorstel: "faseer steun voor afvalverbranding uit, en bestem dit geld waar toepasbaar voor verwerkingsprocessien die hoger scoren in de afvalhiërarchie ." Jawel, u leest het goed: de Commissie raadt aan om steun aan afvalverbranding uit te faseren, maar onze regering voert ze net in.

 

4. Huidige regelgeving is duidelijk: verbranding kan slechts uitzonderlijk

Hoewel deze communicatie dus geen verplichtende kracht heeft haalt de communicatie wel aan dat volgens de huidige regelgeving al bepaalt dat steun aan afvalverbranding als hernieuwbare energie alleen maar kan als de afvalhiërarchie gerespecteerd wordt. In ons geval is dat dus niet het geval. De afvalhiërarchie is duidelijk: biomethanisatie staat hoger dan verbranding en als we serieus inzetten op biomethanisatie is er niet meer genoeg afval om drie verbrandingsovens draaiend te houden, dus moeten we ze ook niet alledrie subsidiëren.

 

5.En een liedje om het af te leren

 

Want als onze regering niet naar de Europese Commissie wilt luisteren, misschien luisteren ze dan wel naar Jack Johnson.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.