14 jul 2011

Europa aan het Weststation?

Het Weststation is een knooppunt van openbaar vervoer in Brussel. Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen! waarschuwt voor het treuzelen met het ontwikkelen van deze zone: "Er zijn in Brussel heel wat behoeftes: Huisvesting, crèches, scholen, groene ruimte,....  Ook de Europese instellingen zijn nog steeds op zoek naar extra kantoorruimte. Al te vaak echter plant men zaken in die heel wat mobiliteitsstromen veroorzaken, om achteraf het probleem van de mobiliteit te 'ontdekken'. Het is logischer die sites te ontwikkelen die reeds bij voorbaat goed ontsloten zijn met openbaar vervoer. En dat is het geval voor het Weststation." Aan het Weststation lopen 2 metrolijnen, tram-en buslijnen, zowel van de MIVB als De Lijn, en er is een NMBS station dat wellicht ook een belangrijke schakel in het toekomstige GEN netwerk zal worden.  Toch wordt er van de lijnen die beschikbaar zijn relatief weinig gebruik gemaakt als je het vergelijkt met andere gelijkaardige OV knooppunten in ons gewest. Dat betekent dat hier nog heel wat potentieel tot ontwikkeling is op het vlak van economische en ruimtelijke ontwikkeling. Annemie Maes vroeg Minister-President Charles Picqué woensdag tijdens de Commissie Ruimtelijke Ordening naar de plannen van de regering voor deze strategische zone. Een duidelijke visie bleek er nog niet te zijn. De zone rond het Weststation heeft enorm veel potentieel. Op dit moment overheerst helaas verpaupering in deze buurt, heel wat terreinen liggen er vuil en verloederd bij. "We mogen dit deel van de stad niet tot stadskanker laten verworden, noch mogen we privépromotoren de vrije hand geven. Dat zou een gemiste kans zijn " aldus Annemie Maes.

Wat de inplanting van de extra kantoren voor de Europese Commissie betreft, benadrukt Groen! het belang van het efficiënt en optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. De sites die op dit moment worden gesuggereerd voor Europa, Delta en Josaphat, zijn  in de feite slecht ontsloten met openbaar vervoer, terwijl de Zenithtoren aan het Noordstation leegstaat, en er ook aan het Weststation   potentieel is.  Annemie Maes: "Op dit moment is Europa in Brussel teveel een eiland op zichzelf. Waarom vragen we niet aan Europa dat het zijn Europese identiteit toont, door zich in te planten in een multiculturele buurt, eventueel aan de overkant van het kanaal?"

Het is belangrijk dat de overheid duidelijk de lijnen uitzet. Groen! vraagt dat de heer Picqué niet langer talmt, dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de zone rond het Weststation maximaal worden  aangewend, en dat hij er bij Europa op aandringt open te staan voor een betere integratie in de stad.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.