09 jan 2015

Erkenning Zoniënwoud als Unesco Werelderfgoed

Annemie Maes interpelleerde in de laatste commissie leefmilieu bevoegd minister Celine Fremault over de kandidatuur van het Zoniënwoud als UNESCO Werelderfgoed. Ze vroeg hoe het stond met de erkenningsprocedure en waarom het slechts om 10% van het Zoniënwoud. Daarnaast vroeg ze ook naar de timing voor het beheersplan voor de rest van het woud. De minister antwoordde hierop dat: Het slechts om 10% gaat omdat dit de enige zone is die in aanmerking komt volgens het criterium 'beukenwoud waar de mens niet in de natuurlijke evolutie is tussengekomen.'

  • Er nog een aantal stappen gezet moeten worden voor een definitieve erkenning. De definitieve lijst van beukenbossen die in anmerking komen, meot tegen 2015 worden opgesteld. België moet het Zoniënwoud in zijn nationale indicatieve lijst opnemen. De kandidatuur voor de definitieve nominatie moet tegen januari 2016 aan de Unesco worden overgemaakt. Het Comité voor Wereldpatrimonia moet in 2017 een uitspraak doen over het erkenningsdossier.
  • Ze tegen eind 2015 een ontwerp van het beheerplan aan de regering wil voorleggen. Begin 2016 kan dan het openbaar onderzoek van start gaan, gevolgd door een raadpleging van de adviesorganen en het parlement. Daarna zal de ontwerptekst worden aangepast en voor een tweede en derde lezing aan de regering worden voorgelegd. In het voorjaar van 2017 hoopt ze het definitieve beheerplan te kunnen voorstellen.

 

Het volledige verslag van de commissie vindt u hier terug. De discussie over het Zoniënwoud staat op pp. 62-70.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.