17 feb 2012

Is er plaats voor cultuur in Brussel?

In de analyse over het falend cultuurbeleid in Brussel, die vorige week verscheen, ontbreken een aantal essentiële elementen. Vooreerst is er geen "totaalgebrek aan ambitie en visie IN Brussel" maar eerder "VOOR Brussel". De aangehaalde musea zijn stuk voor stuk federale instellingen waarover Brussel (lees gewest, gemeenschappen of stad) strikt genomen niks te zeggen heeft, noch op inhoudelijk, beleidsmatig, infrastructureel of personeelsvlak. De vroegere parels van de Belgische staat worden al jaren verwaarloosd door het federale niveau ongeacht waar ze zich bevinden, denk maar aan de plantentuin van Meise. Maar aangezien 8 van de 10   federale wetenschappelijke instellingen zich op het Brussels grondgebied liggen is het nogal gemakkelijk om weer populistisch negatief met de vinger naar Brussel te wijzen. "De hoofdstad mist ambitie, mist visie" moet dus eigenlijk zijn "België mist ambitie en visie voor haar eigen hoofdstad" Het is natuurlijk waar dat bepaalde federale culturele instellingen niet goed functioneren door gebrek aan beleid, aan transparantie, aan ambitie, maar vooral door veel politiek gekonkel aan de benoemingstop. Maar ook de stad Brussel heeft een verpletterende verantwoordelijkheid door een eigengereide koers te willen varen, door leegstaande gebouwen aan te kopen (Dexia gebouw en Beurs) om er een museum van moderne kunst in te brengen zonder enig plan, zonder enige visie. Voorts miskent het artikel kunstinstellingen die wel een dynamisch tentoonstellingsbeleid hebben op vlak van hedendaagse en moderne kunst, zoals Wiels en Bozar. Het zogezegde "braakliggend terrein" voor hedendaagse kunst, is al jaren ingenomen door verschillende spelers in Brussel die duidelijk meedraaien op internationaal niveau. Niet voor niets komen de laatste tijd de internationale galerijen voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel als paddenstoelen uit de grond. Hedendaagse kunst leeft dus wel degelijk in Brussel, evenwel vaak dank zij privé initiatief, weliswaar met financiële steun van de gemeenschappen.

Gezien de terechte kritiek op het falend beleid van de federale overheid en van de stad Brussel moet de boodschap vooral gericht worden aan de socialistische minister Onkelinx die bevoegd is voor de federale culturele instellingen en aan burgemeester Thielemans.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.