03 mrt 2016

Eindelijk ook in Brussel een raad voor dierenwelzijn

Brusselse Raad voor Dierenwelzijn: een goede eerste stap Groen is tevreden dat het Brussels parlement vrijdag een Brusselse raad voor dierenwelzijn zal oprichten. Dat werd tijd, want het gewest is al sinds 2014 bevoegd voor de materie. In Vlaanderen is de gewestelijke raad voor dierenwelzijn al samen gekomen en ook in Wallonië is de samenstelling van de raad al bekend. We lopen in Brussel dus achter, Het is goed dat deze wet nu eindelijk gestemd wordt, al het is nu vooral tijd voor actie. Ik hoop dat de raad zeer snel samenkomt na de goedkeuring van de ordonnantie want er is veel werk aan de winkel op het vlak van dierenwelzijn in Brussel. Denk maar aan de overvolle asielcentra, zwerfkattenproblematiek, de dierenproeven op apen of de problematiek van exoten,.

Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Debaets (CD&V) kondigde aan dat de Raad voor Dierenwelzijn zal worden samengesteld uit alle betrokken partijen: vertegenwoordigers van dierenasielen, dierenrechtenorganisaties, vertegenwoordigers van handel en teelt van dieren, dierenartsenorganisatie, etc. De precieze verdeling is echter nog niet bekend. Ook hier moet snel duidelijkheid in komen. Groen wijst ook op het belang van transparantie. De Raad is een adviesraad en kan dus geen bindende adviezen uitbrengen, maar Groen hoopt dat alle adviezen wel publiek en eenvoudig toegankelijk zullen worden gemaakt, zodat ze toch voldoende weerklank en gewicht zullen krijgen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.