19 mrt 2010

Eindelijk een nieuwe stek voor jeugdhuis De Branding?

Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Jette Annemie Maes (Groen!) is tevreden dat Bruno De Lille, VGC-Collegelid bevoegd voor Jeugd, werk wil maken van een duurzame oplossing voor jeugdhuis De Branding. Dat bleek vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij een vraag van Maes over de kwestie. Collegelid De Lille stelt voor om een nieuw jeugdhuis te bouwen op een braakliggend terrein op het Kardinaal Mercierplein, dat eigendom is van de gemeente Jette. Hiervoor wil hij 250 000 euro voorzien. De gemeente Jette zou zich dan moeten engageren om de grond ter beschikking te stellen. Al vijf jaar heeft jeugdhuis De Branding geen eigen plek. Destijds moesten ze uit hun zolder in Laken en nu is het jeugdhuis tijdelijk gehuisvest in GC Essegem. De jongeren hebben ondertussen zelf een petitie gestart om een eigen plek te krijgen op het Mercierplein . Volgens De Branding haakte immers intussen twee derden van de leden af. "En dat in een tijd waarin het belang van jongerenactiviteiten en jeugdhuizen moeilijk overschat kan worden. Er moet dringend een einde komen aan de odyssee van het jeugdhuis", benadrukt Annemie Maes.

Dat de VGC zich wenst te engageren voor een oplossing, is erg goed nieuws. Om in dit dossier de noodzakelijke stappen vooruit te zetten, zal Collegelid De Lille op korte termijn een onderhoud hebben met het gemeentebestuur van Jette. Annemie Maes hoopt in elk geval dat ook de gemeente Jette haar steentje wil bijdragen: "Om het project te kunnen realiseren is er immers ook een engagement van de gemeente Jette nodig. Zij moet de aangehaalde grond ter beschikking stellen. De ligging is perfect en de grond biedt heel wat mogelijkheden. Er kan op de beschikbare oppervlakte een gebouw voorzien worden voor een jeugdhuis, gecombineerd met andere functies voor de jeugd", aldus nog Maes. De bouw van een nieuw, duurzaam, multifunctioneel gebouw, gaat natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Het zal dus nog een tijdje duren voor de eerste pint in de nieuwe stek van de Branding getapt zal worden. Op hetzelfde Kardinaal Mercierplein, bevindt zich een horecazaak die al een tijdje gesloten is. Mogelijk is dat een geschikte tijdelijke locatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.