03 okt 2012

Eerste resultaten meetfiets bevestigen nood aan inhaalbeweging

Het eerste rapport van de Brusselse meetfiets, die op vraag van Brussels parlementslid Annemie Maes werd aangekocht, is niet positief over de staat van de fietspaden. Annemie Maes: "Dit rapport bevestigt ons aanvoelen: de Brusselse fietspaden verkeren in slechte staat. Er is nood aan een inhaalbeweging van jarenlange verwaarlozing."   Vele fietspaden liggen er slecht bij, o.a. door strenge winters, maar ook door ze jarenlang niet te onderhouden. Een inhaalbeweging is dringend nodig. "Om mensen te overtuigen de fiets te nemen en de auto aan de kant te laten staan, is veilige en comfortabele fietsinfrastructuur nodig."aldus Annemie Maes.

 

Dit eerste rapport bevestigt het aanvoelen van vele fietsers: de bestaande fietspaden verkeren in slechte staat. Dit is het gevolg van jarenlange verwaarlozing of door onnauwkeurige opvolging van bouwwerven. Zo is het fietspad op de hoek van de Willebroekkaai met het Redersplein erg beschadigd geraakt door de jarenlange bouwwerf die daar geweest is. Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer en hij zou dit in de oorspronkelijke staat moeten herstellen.

 

Nu dit eerste rapport op tafel ligt, moet de tweede stap gezet worden. Overheden, gemeente én gewest, kunnen nu aan de slag op basis van objectieve gegevens. Veilige en comfortabele fietspaden zijn noodzakelijk om meer mensen op de fiets te krijgen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.