08 jun 2016

Eerste bijeenkomst interparlementaire werkgroep dierenwelzijn een groot succes

? Op initiatief van Annemie Maes (Groen) en Barbara d'Ursel (Défi) kwam op 6 juni 2016 voor het eerst een interparlementaire werkgroep samen om samen met experts te spreken over dierenrechten en dierenwelzijn. Parlementsleden van nagenoeg alle partijen en alle parlementen tekenden present. "Ik ben blij met deze eerste samenkomst", zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen en mede-initiatiefneemster. "Het is vrij uniek dat een interparlementaire werkgroep samen komt om over een specifiek beleidsonderwerp te spreken. Dierenrechten stoppen niet aan gewestgrenzen."

"We zijn zeer tevreden met de opkomst: van de 37 parlementsleden die zich opgegeven hebben voor deze werkgroep heeft het merendeel aangegeven dat ze verder willen gaan met dit initiatief" aldus Brussels parlementslid Barbara d'Ursel. "We willen vermijden dat er een dierenwelzijnsbeleid op 2 of 3 snelheden komt en dat de dieren in het ene gewest minder beschermd zouden zijn dan in het andere."

 

De parlementsleden luisterden naar en debatteerden met experts Michel Vandenbosch (GAIA) en dierenarts Bernard Guillaume (Blauwe Wereldketen). Ze hadden het onder andere over het juridische statuut van dieren en bespraken de toekomst van het dierenwelzijn in België en daarbuiten

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.