08 mrt 2010

Een spreidingsplan voor Europa

De Europese Commissie heeft nood aan een uitbreiding van haar kantoorarsenaal. Ze is op zoek naar een bijkomende 200.000 m2 aan kantoorruimte. Blijkbaar gaat de voorkeur van de Commissie voor een nieuwe Europese pool uit naar de Delta-site. In het richtschema van Delta, staat namelijk ook de verlenging van de E411 ingeschreven. Groen!- fractieleidster in het Brussels Parlement Annemie Maes ondervroeg vandaag minister-president Picqué over deze kwestie. In het Brussels Gewest staat er bijna 2 miljoen m² kantoorruimte leeg. De meest logische oplossing zou zijn dat deze lege kantoorruimtes eerst worden benut vooraleer er nieuwe kantoorgebouwen worden neergepoot. Er zijn genoeg voorbeelden van leegstaande, goed bereikbare kantoorgebouwen in ons Gewest. Annemie Maes: "Waarom kan Europa zich daar niet vestigen? En heeft men nagekeken of er ook aan de overkant van het kanaal mogelijkheden zijn? Een spreiding van Europese kantoren zou de integratie van de Europese ambtenaren en de internationale kaderleden in onze stad bevorderen en een stimulans zijn voor de Brusselse Wijken."

Groen! vraagt aan de minister-president om opnieuw met de Europese Commissie aan tafel te zitten om de keuze van de locatie in het kader van de leegstaande kantoorruimtes te bespreken. De keuze voor duurzame mobiliteit en integratie in het stadsweefsel zijn essentieel.

Want het voorstel dat nu op tafel ligt, de Delta-site als nieuwe Europese Pool, zal met de nabijheid van de E411 de stadsvlucht enkel versterken. De eventuele verlenging van de E411 stoot groen! nog het meest tegen de borst. Annemie Maes: " Men orchestreert hierdoor de stadsvlucht van de midden?en hogere klasse naar de rand. Mensen zullen sneller geneigd zijn zich buiten de stad te vestigen in Jezus-Eik, Tervuren of Overijse : dit zorgt voor een verdere dualisering tussen Brussel en de rand."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.