30 jun 2011

Een parlementair debat over het nieuwe beheerscontract MIVB.

Eind 2011 loopt het beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB af. Annemie Maes (Groen!) vraagt bevoegd minister Grouwels dat het parlement inspraak krijgt in de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst. Hier worden namelijk de prioriteiten, en dus de toekomst van de MIVB voor de komende 5 jaar bepaald. De voorbereidingen voor het volgende MIVB beheerscontract, voor de periode 2012-2016, zijn volop aan de gang. In antwoord op de interpellatie van Brussels parlementlid Annemie Maes antwoordde Minister Grouwels in de commissie infrastructuur dat er  intussen een evaluatie is opgemaakt van het vorige beheerscontract en een oriëntatienota waarin al een aantal krachtlijnen staan voor het volgende beheerscontract. Minister Grouwels zal die oriëntatienota nog voor de zomer voorleggen aan de regering. In het najaar zou het parlement worden ingelicht. Annemie Maes stelde de minister echter voor het parlement tijdig te consulteren, zodat het ook de kans krijgt aanbevelingen te doen. Maes: "Het is belangrijk dat het parlement zich kan uitspreken over het nieuwe beheerscontract en dat dit niet als een voldongen feit onder de neus wordt geduwd, wanneer alle beslissingen reeds genomen zijn. De volksvertegenwoordigers betrekken in de discussie rond de toekomst van de MIVB zou blijk geven van transparant en goed bestuur."  De minister antwoordde dat zij de bezorgdheid van het parlement begrijpt en dat ze deze suggestie zeker meeneemt.Groen! heeft alvast enkele speerpunten die de partij graag zou terugvinden in de toekomstige overeenkomst tussen MIVB en Brussels Gewest: een klantgericht aanbod en een gestroomlijnde afstemming van het netwerk van de MIVB met de andere openbaar vervoersmaatschappijen (De lijn, TEC, NMBS) zoals dit al in Wenen bestaat. Daarnaast moet het openbaar vervoer veilig, proper en voldoende uitgebreid zijn zodat het een waardig alternatief is voor privé gemotoriseerd vervoer. Als men de doelstellingen van Iris-2 wil halen met 20% minder gemotoriseerd verkeer is een laagdrempelig en performant openbaar vervoer een essentiële schakel.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.