03 jul 2013

Een betere mobiliteit via het spoor in Brussel

Mobiliteit is voor Brussel, de wereldwijde filekampioen, een cruciale uitdaging. Paradoxaal genoeg is het vandaag vaak sneller om van buiten Brussel in het centrum te geraken, dan zich binnen het Brusselse gewest te verplaatsen. Deze situatie is een bron van dagelijkse problemen en ergernissen, zowel voor Brusselaars zelf als voor pendelaars wiens werkplaats zich niet op de Noord-Zuidas bevindt.  Deze noden, waarop het Brussels gewest een antwoord moet zien te vinden, worden nog eens versterkt door de demografische boom.  Het is duidelijk dat de autodruk naar beneden moet, maar het ontbreken van een alternatieve en efficiënte oplossing blijft pertinent. De ingebruikname van het Gewestelijk ExpresNet (GEN) wordt keer op keer uitgesteld. In het beste geval zal het 2018 zijn voor de eerste trein rijdt en dat zonder de garantie dat dit netwerk voldoende beantwoordt aan de intra-Brusselse mobiliteitsnoden zoals de bediening van secondaire stations en voldoende ritten tijdens de daluren en weekends. Terwijl het aanbod van de MIVB stelselmatig verbetert en grote investeringen worden gedaan op lange termijn, zijn bepaalde spoorlijnen, die de hoofdstad van Noord naar Zuid en van Oost naar West doorkruisen, structureel onderbenut. Mochten deze lijnen, naar voorbeeld van de Duitse of Zwitserse S-Bahn of zoals de Londense 'Overground', worden uitgebaat, zou dit een efficiënte aanvulling kunnen vormen op het aanbod van de MIVB en anticiperen op het GEN.  Uit een voorstudie, uitgevoerd door Ecolo, blijkt dat mogelijk is om de twee eerste lijnen die Ukkel, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem en het centrum verbinden, in dienst te stellen met weinig of geen extra investeringen of infrastructuur. Zowel de infrastructuur als het materiaal zijn aanwezig. De noden en de uitdagingen zijn enorm. De NMBS kan op die manier bijdragen om Brussel weer op het spoor van de duurzame mobiliteit te zetten.   Op donderdag 19 september organiseren Ecolo en Groen een colloquium over het BEN in het Brussels parlement.Praktisch:Waar: Brussels parlement, Halfrond, Lombarstraat 69, BrusselWanneer: Donderdag 19 september, van 8.30-13.00Vrije toegang, info en inschrijvingen: ; 02/549.69.16adi.chesson@ecolo.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.