09 sep 2013

Droom je wijk: participatieproject Weststation

De omgeving van het Weststation is op dit ogenblik allesbehalve aangenaam door sluikstortproblemen, een tekort aan kwaliteitsvolle groene ruimte en te weinig speelruimte. We willen samen met u nadenken en realistische voorstellen op korte en lange termijn uitwerken om uw buurt te verbeteren. Een initiatief van Ecolo-Groen Molenbeek i.s.m. de Brusselse parlementsledenAnnemie Maes (Groen) en Marie Nagy (Ecolo). Contact: Annemie Maes;

annemie.maes@groen.be - 0474 62 82 66

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.