11 feb 2010

Delta, ode aan de duurzame mobiliteit.

Groen!- fractieleider in het Brussels Parlement, Annemie Maes, roept de Europese Commissie en de Brusselse Regering op maximaal in te zetten op duurzame mobiliteit in het kader van de Delta-site. Annemie Maes: "Dit is een unieke kans om op deze gloednieuwe site te kiezen voor duurzame mobiliteit en integratie in het stadsweefsel." Europese Commissie naar Delta-site: schoolvoorbeeld mobiliteit De nieuwe mogelijke pool van de Europese Commissie, met kantoren, een school en crèche, in Delta is een unieke kans om een schoolvoorbeeld inzake duurzame mobiliteit en toegankelijkheid neer te zetten.

Annemie Maes: "De Delta-site ligt al dichtbij het spoor. Ik hoop dat de Europese Commissie en de Brusselse Regering de kans zullen grijpen om het spoor maximaal te benutten en ook rekening zullen houden met het STOP-principe in het mobiliteitsplan: eerst het stappen, dan het trappen, dan het openbaar vervoer en tenslotte de auto. De Delta-site kan en moet een schoolvoorbeeld inzake duurzame mobiliteit in een stedelijke context neerzetten."

In dat principe van duurzame mobiliteit hoort een verlenging van de E411 zoals die nu in het richtschema voor de site wordt voorgesteld, alvast niet thuis. Annemie Maes: "Dit zou een negatief effect hebben op de mobiliteit in ons Gewest, een van de grootste uitdagingen waarmee we te kampen hebben. Kiezen voor beton, dat is kiezen voor meer auto's. We moeten niet denken zoals de betonboeren uit het verleden, we moeten bekijken hoe het openbaar vervoer efficiënt kan beantwoorden aan de behoeften van de nieuwe site", stelt Maes.

Europese community als geïntegreerde buur

Annemie Maes roept de Europese Commissie ook op werk te maken van een site die aansluiting vindt in de buurt en geen afgesloten eiland wordt: "Een leefbare stad is een stad waar niet naast, maar met elkaar wordt geleefd. De Europese community is hier zelf, en terecht, vragende partij. Ik hoop dan ook dat Delta maximaal aansluiting vindt met de buurt en met het stadscentrum. Het merendeel van de Europese ambtenaren woont immers in de stad en moet zich snel én milieuvriendelijk kunnen verplaatsen."

Om meer duidelijkheid te krijgen op de plannen op de Delta-site, zal de Groen!-fractie eerstdaags een parlementaire vraag aan minister-president Picqué stellen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.