12 feb 2015

Debat Brussels Parlement over (de)radicalisering

Op initiatief van Groen zijn vrijdag uitzonderlijk de gewest- én gemeenschapsparlementen van Brussel samengekomen om te debatteren over de preventie van  radicalisme. "Die aanpak moet gebeuren over de verschillende bevoegdheidsniveaus en beleidsdomeinen heen. Minister-president Vervoort kan niet langer wijzen naar het ene niveau of het andere. Hij moet nu dringend actie ondernemen en zijn coördinerende rol opnemen", zegt Annemie Maes (Groen) De zesde staatshervorming heeft Vervoort coördinerende veiligheidsbevoegdheden gegeven die voorheen bij de gouverneur zaten. Hij hield zich evenwel erg op de vlakte en beleidsuitleg bleef uit. Hij verwees herhaaldelijk naar de federale overheid en naar de gemeenschapsregeringen. Nu alle parlementen samen komen, kan het debat ook ruimer gevoerd worden. Dat is de hoogste tijd, want de vragen stapelen zich op. Hoe pakken we radicalisme aan in het Brussels gewest? Dat is de centrale vraag van het debat. Het acute veiligheidsprobleem moet aangepakt worden, dat is duidelijk. Maar omkaderend beleid is ook nodig. Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren niet willen vertrekken naar oorlogsgebied? Hoe halen we de desillusie weg die jongeren aanzet om te radicaliseren en zich de maatschappij de rug toe te keren?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.