20 mrt 2013

De zesde staatshervorming

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de acht partijen: PS, ECOLO, cdH, VLD, CD&V, Groen, MR en Spa, stelde vandaag in het Brussels Parlement de stand van zaken voor van de intra-Brusselse hervormingen. De intra-Brusselse hervorming moet voor de gewestelijke samenhang zorgen bij de uitvoering van een reeks transversale beleidsdaden waarin ook de gemeenten een fundamentele rol spelen. Het gaat essentieel om een vereenvoudiging van de werking van het Gewest, zoals bepaald in het regeerakkoord dat de meerderheid in juli 2009 heeft ondertekend. In dat kader hebben de partijen van de gewestelijke meerderheid PS, ECOLO, cdH, VLD, CD&V en Groen, evenals MR en de SP.a bij voorrang op de volgende onderdelen gewerkt: stedenbouw, huisvesting, mobiliteit en netheid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.