06 jun 2013

De vrijetijdswaardebon: cultuurparticipatie voor iedereen

Op vraag van een aantal commissieleden nam Annemie Maes, voorzitter van de commissie Cultuur van de Raad van de VGC, het initiatief om een hoorzitting te organiseren over de omschakeling van de cultuurwaardebon naar vrijetijdswaardebon. Armoede is meer dan alleen een zaak van geld.  Een sociaal netwerk en cultuurparticipatie maken mensen minder arm dan ze zijn volgens financiële criteria. Vandaar het belang van cultuurparticipatie in de meest brede zin van het woord.  Annemie Maes: ". "

Het beleid moet ervoor zorgen dat duidelijk zichtbare  en minder duidelijk zichtbare (culturele, sociale) drempels zo veel mogelijk weggewerkt worden. In die zin is deze studie over de omvorming van cultuurwaardebon tot vrijetijdswaardebon met een duidelijke focus op de doelgroep van kansarmen voor Groen erg belangrijk

Het systeem dat vandaag bestaat heeft verdiensten maar kan de ambitie die o.a. is opgenomen in meerderheidsakkoord, nl. het bereiken van nieuwe doelgroepen niet waar maken.  De cultuurwaardebon is teveel een instrument van de middenklasse  en wordt bovendien voor een stuk oneigenlijk gebruikt.

In Vlaanderen wordt een gelijkaardige oefening gedaan en loopt een proefproject met de UIT-pas in de streek van Aalst.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.