24 okt 2013

De tram ter traagheid

Groen pleit voor een versnelde aanleg van tram 9.  Dit is de langverwachte snelle verbinding tussen Simonis en noord west Brussel.  De verbinding moet de Tuinen van Jette en ook de site en campus van het Universitair ziekenhuis van Jette beter doen ontsluiten. Vandaag is het nog steeds wachten op Tram 9.  Nochtans zijn alle plannen klaar sinds begin 2012. In de loop van 2013 werd het openbaar onderzoek afgerond. "zegt Annemie Maes. "

Er is geen enkele reden waarom we nog verder vertraging zouden oplopen", De nood aan extra openbaar vervoer in dat deel van Brussel is bijna schrijnend". Het Brusselse parlementslid vroeg de bevoegde minister woensdag in de commissie infrastructuur naar de timing van de werken. 

Het antwoord stelt echter niet gerust. De bouwvergunning voor de tram is ingediend, maar onlosmakelijk verbonden met de aanleg van de parking onder het Astridplein. De aanleg van deze parking werd eerder al beslist, aangezien er voor het tramtracé ook parkeerplaatsen zullen verdwijnen.

De minister maakt zich sterk dat er begin 2015 met de aanleg van de tramlijn kan gestart worden. Maar ze koppelt dit aan een belangrijke randvoorwaarde: eerst moeten de werken van de parking onder het Astridplein gestart zijn, aangezien de in- en uitgang van deze parking deels onder het toekomstig tramtracé zullen liggen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de eerste spadesteek al binnen een jaar zal gebeuren. Want tot op vandaag is nog steeds onduidelijk wie deze parking gaat aanleggen (het Brussels gewest of het gewestelijk parkeeragentschap?). Het is ook onduidelijk volgens welke techniek er zal gewerkt worden, wie de bouw van de parking zal betalen en wie het beheer op zich zal nemen. 

 Maes: "Ik verwacht dat de minister snel duidelijkheid brengt op dit vlak en het dossier krachtdadig in handen neemt. Het zou namelijk jammer zijn dat de aanleg van de tramlijn, een project dat zo dringend nodig is in dat deel van Brussel, verder vertraging zou oplopen omwille van een discussie over de financiering van parkeergelegenheid."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.