08 jun 2016

De taboes van Brussel en de Brusselse meerderheidspartners

Er zijn nog steeds een aantal taboes bij de Brusselse politici van de klassieke partijen (PS Spa, CDh CD&V, MR Open Vld). Een ervan is spreken over een eventuele hervorming van de politiezones. Een eenvoudige mondelinge vraag over uitspraken van MP Vervoort wordt tegengehouden en onontvankelijk verklaard met als argumentatie dat dit geen bevoegdheid van Brussel is. En dat er in mijn uiteenzetting sprake is van een eigen mening hierover. Een mening die niet strookt met wat zij als meerderheid wensen. . Een eenmaking of hervorming van de politiestructuur is bij deze onbespreekbaar. Parlementsleden worden hierdoor monddood gemaakt. Zeer hypocriet van een partij als Spa die op federaal en Vlaams niveau bij monde van Hans Bonte zit te roepen dat er zo snel mogelijk 1 politiezone in Brussel moet komen terwijl zijn Spa partijgenoot een vraag hierover in het Brussels Parlement tegenhoudt. En ook partijen als Cd&V en Open Vld hebben in deze een schizofrene houding naargelang ze in Brussel zetelen, federaal of Vlaams.    

BIJLAGEN:
160518_anm_anh_mv_politiehervorming_1.pdf

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.