30 nov 2009

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voert de fietsvergoeding in voor al haar personeel

Zowel het personeel van de diensten als de medewerkers van de raadsleden van de RVG hebben al recht op een openbaar vervoer abonnement. Op voorstel van ondervoorzitster Annemie Maes heeft het bureau op donderdag 26 november beslist om vanaf 1 januari 2010 ook een fietsvergoeding te voorzien: "De keuze voor de fiets als snel en ecologisch verplaatsingsmiddel werd niet beloond en daar wilde ik graag verandering in brengen." Raadsvoorzitster Carla De Jonghe verdedigde deze nieuwe maatregel op het bureau: "Dit past helemaal binnen het beleid van de RVG om milieuvriendelijke woon- werkverplaatsingen te stimuleren." De fietsvergoeding bedraagt 0.20 € per kilometer en de uitbetaling ervan gebeurt samen met de uitbetaling van het loon. De vergoeding wordt berekend van de woonplaats tot aan het werk voor individuele medewerkers die binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Voor de individuele medewerker die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, geldt de fietsvergoeding van de woonplaats tot aan het station (NMBS of metro) of tot aan de halte (bus/tram) waar de individuele medewerker gebruik maakt van het openbaar vervoer.De werkgever en de medewerker ondertekenen maandelijks een "verklaring op eer" met de dagen waarop de individuele medewerker de weg van en naar het werk met de fiets heeft afgelegd. Het gratis abonnement voor het openbaar vervoer blijft behouden, zodat fietsers alleen maar kunnen winnen met deze maatregel. En dat mag ook wel eens.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.