10 nov 2011

De Duurzame stad, een ambitieus en transversaal project

Woensdag 9 november organiseerden de groene Brusselse parlementsleden Marie Nagy en Annemie Maes een colloquium gewijd aan de duurzame stad. De uitdagingen zijn groot: hoe evolueren naar een Eco-capital, hoe de bevolking hierbij betrekken en het nodige draagvlak creëren, welke indicatoren om effectief de vooruitgang te meten? Met maar liefst 180 deelnemers was het colloquium een groot succes. De maatschappelijke uitdagingen vandaag zijn enorm. Duurzaamheid gaat over een economie die spaarzaam omgaat met energiebronnen, materialen en ruimte, over een andere manier van zich verplaatsen, maar ook over welzijn en gezondheid voor iedereen. Voorwaarde is dat we op een andere, vernieuwende manier durven denken. Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, dat op dit ogenblik wordt voorbereid, zal dan ook al deze domeinen moeten integreren. De deelnemers van het colloquium konden kennis maken met de recente projecten om het leefmilieu in Brussel te verbeteren. Minister Huytebroeck heeft de kandidatuur van Brussel als Eco-capital 2014 voorgesteld. Maar ook buitenlandse good practices, bvb uit Berlijn kwamen aan bod.

Opnieuw op Brussels niveau werd het thema van duurzame wijken aangesneden. Essentieel hierbij is het element participatie. De duurzame stad kan alleen tot stand komen in overleg met en met de inbreng van bewoners, stedelijke actoren en sociale partners. Economie, leefmilieu en de sociale dimensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De demografische boom waarmee Brussel op dit ogenblik kampt, maakt het werken aan de duurzame stad nog moeilijker. Meer inwoners betekent immers meer nood aan kribbes, scholen, ziekenhuizen en ontspanningsruimte. Tegelijkertijd biedt de demografische druk mogelijkheden. De noodzaak van verdichting, de noodzaak om werk te maken van een compacte stad, met een mix van functies en met voldoende groene ruimte, is meer dan ooit evident.  

De realisatie van de duurzame stad vraagt een transversale, geïntegreerde aanpak: mobiliteit, onderwijs en vorming, werk, milieu, economie, sociale cohesie? Het project kan alleen slagen met een voluntaristische aanpak, over de partijgrenzen heen. Groen! en Ecolo nemen graag de uitdaging aan.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.