Cultuur, Jeugd en Sport

Het belang van cultuur, jeugd en sport voor Brussel is niet te onderschatten. 

In deze budgettair moeilijke tijden vecht Annemie voor het overleven van deze sectoren en een betere samenwerking tussen de gemeenschappen.