23 feb 2016

Commissie Leefmilieu stemt voor energiepact

Commissie Leefmilieu stemt voor energiepact De commissie leefmilieu keurde vandaag een resolutie van de groene partijen voor een breed gedragen energiepact goed. Dit energiepact moet zorgen voor eenheid binnen het versnipperde Belgische energiebeleid, zoals Duitsland dat deed in 2010, Denemarken in 2012 en Nederland in 2013. De bedoeling is om een breed gedragen, ambitieus en duidelijk Belgisch energiepact op te maken in samenspraak met de hele sector en alle betrokken partners: de verschillende overheden, werkgevers en werknemers, consumentenorganisaties, milieubewegingen, financiële instellingen en de energiesector.  

Evelyne Huyttebroeck, Brussels parlementslid voor Ecolo,  is tevreden dat er de meerderheid de resolutie mee ondersteunde. Volgens de groene politica kent het energiebeleid zo veel nieuwe uitdagingen dat een alomvattend energiepact broodnodig is: "Waar energie vroeger een vanzelfsprekendheid was, is ze nu op vele vlakken een uitdaging op lange termijn. Als we onze bevoorrading willen veiligstellen, de energiekost betaalbaar houden, de competitiviteit bewaken en de klimaatverandering tegengaan, dan moet er een coherent en consequent beleid komen voor onze elektriciteits- en gasvoorziening."

 

Annemie Maes, Brussels parlementslid benadrukt het belang van de resolutie. "Tegen 2020, moet België van Europa 13% van de energie halen uit hernieuwbare bronnen. Op langere termijn moeten we zelfs naar een volledig koolstofvrije samenleving als we de planeet leefbaar willen houden. Dit betekent het radicaal herdenken van onze huidige energiepolitiek. Dat kan de Brusselse overheid niet alleen," aldus Maes.

 

Ook in het Vlaams en Waals parlement werd al een gelijkaardige resolutie goedgekeurd. In het federaal parlement zit een gelijkaardig initiatief in de pijplijn. Maes en Huyttebroeck hopen dan ook dat de samenwerking tussen de verschillende niveaus waarvan sprake is in de resolutie in 2016 van start kan gaan. "Laten we hopen dat de 'fossiel van de dag'-prijs die we op de klimaattop in Parijs ontvingen vanwege de aanslepende interne onderhandelingen over ons klimaatbeleid de bevoegde ministers hebben wakker geschud," aldus de groene parlementsleden. "Een resolutie is één zaak, beleid een tweede. Wij zullen er op zien dat de partijen die deze resolutie mee goedkeurden ze ook in de toekomst ter harte zullen nemen."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.