07 okt 2011

Colloquium Duurzame Stad - 9 november

De stad is door de eeuwen heen in staat geweest zich aan te passen aande veranderende noden van haar inwoners. Het is bij uitstek een plaats van uitwisseling, creatie en innovatie. De stedelijk omgeving is bovendienefficiënt in gebruik van energie en grondstoffen. Een stad moet voldoen aan onze behoefte aan huisvesting, werk, publieke voorzieningen, cultuur en sport. Daarvoor is een goede ruimtelijke ordening onontbeerlijk. Maar de laatste decennia is de stad het slachtoffer geworden van een mobiliteitsbeleid gefocust op het gebruik van de auto. De doelstelling van dit colloquium is Brussel te vergelijken met steden als Nantes en Berlijn. Ook willen we de evolutie van het stedelijk beleid in de Europese context plaatsen, die vaak een belangrijk rol speelt. Bij duurzame ontwikkeling is tenslotte ook transparantie belangrijk: het collectieve debat, de participatie van inwoners. Brussel wil groene hoofdstad worden. Maar hoe? Met wie? En evalueer je zoiets? Welke indicatoren gebruik je hiervoor? Wij hopen u, met de hulp van een kwaliteitsvol panel, de antwoorden op deze vragen te kunnen geven..

Meer informatie en inschrijvingen vind je in bijlage

Inschrijven bij nathalie.deswaef@groen.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.