29 nov 2013

Ceci n’est pas un échafaudage

De renovatie van het justitiepaleis zit al jarenlang muurvast.  En wat we vandaag in het plenaire debat van het Brusselse parlement vernamen, is niet bepaald geruststellend. Door de decennialange verwaarlozing zijn de stellingen, die het justitiepaleis al die tijd ontsieren, beginnen te roesten en dienen bijgevolg te worden gerestaureerd. De federale overheid koopt nu de stellingen over van de Regie der Gebouwen. Om de veiligheid te garanderen zullen voorlopig zelfs veiligheidsnetten voorzien moeten worden.   Een jarenlang aanslepend juridisch conflict met de aannemer zorgt er bovendien voor dat een nieuw stedenbouwkundig bureau moet worden aangesteld.  Pas daarna kan werk gemaakt worden van de vooropgestelde 42 maanden studiewerk, gevolgd door nog eens 54 maanden voor de effectieve werken. Dat betekent concreet dat de renovatie pas ten vroegste klaar zal zijn in 2024.  En dan is alleen nog maar de gevel van het paleis gerestaureerd. Annemie Maes:

"De renovatie van het justitiepaleis doet denken aan het surrealisme van Magritte.   Al meer dan 30 jaar staat het justitiepaleis letterlijk in de steigers.  Deze situatie is een hoofdstad onwaardig. We hebben als Brussels gewest een nieuw logo waarmee we onze regio een nieuwe uitstraling willen geven, maar de desinteresse van de federale overheid voor Brussel werkt contraproductief.  Vanuit Groen pleiten we voor een duurzame oplossing voor het justitiepaleis en een snelle beslissing over de uiteindelijke bestemming.  Maar dat is zonder de federale overheid gerekend, voor wie de renovatie en de herbestemming geen prioriteit lijken te zijn.  De stilstand in dit dossier getuigt van een gebrek aan respect voor onze hoofdstad en stelt ons als groene Brusselaars erg teleur."

Het renovatiedossier is ook sterk gerelateerd aan het herbekijken van de bestemming van het paleis.  Halverwege deze legislatuur stemde het Brussels parlement een resolutie met de vraag om tijdens de renovatie een nieuwe impuls te geven aan het justitiepaleis door de gerechtelijke functie te combineren met andere verenigbare functies.  Maar plannen voor een concrete invulling blijven vooralsnog uit.  Een multifunctioneel paleis past nochtans bij het beeld van een moderne hoofdstad die klaar is voor de 21ste eeuw.

In afwachting van een concreet project pleit Groen voor het openstellen voor het grote publiek van de koepel van het paleis, van waaruit men een prachtig zicht heeft op de stad.  Dit naar het succesvolle voorbeeld van de Bundestag in Berlijn, waar bezoekers elkaar verdringen om op bezoek te mogen komen.  De federale overheid kiest in dit dossier echter voor schuldig verzuim.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.